ISCA Archive

International Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP 2008)

Kunming, China
December 16-19, 2008

Bibliographic Reference

[ISCSLP 2008] International Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP 2008), Kunming, China, December 16-19, ISCA Archive, http://www.isca-speech.org/archive_open/iscslp2008/index.html


Author Index

Acero, Alex, 69,    Akagi, Masato, 141,    Bai, Shuanhu, 185,    Cai, Lianhong, 53, 281,    Cao, Houwei, 13, 85,    Cao, Wenxiao, 209,    Chang, Ying-Lang, 289,    Chao, Yi-Hsiang, 169,    Chen, Berlin, 101, 149,    Chen, Guan-Yu, 101,    Chen, I-Fan, 105,    Chen, Si-Bao , 201,    Chen, Sin-Horng, 233,    Cheng, Ning, 374, Cheng, Yung-Jen, 157,    Chiang, Chen-Yu, 233,    Chiang, Yuang-Chin, 346,    Chien, Jen-Tzung, 289,    Ching, P. C, 85, 145, 342,    Chiu, Hsuan-Sheng, 101,    Chng, Eng Siong, 73, 89,    Chu, Min, 57, 378,    Cong, Honglei, 53,    Dai, Lirong, 137, 314, 318, 326, 334,    Dai, Li-Rong, 93, 129, 165, 229,    Dehzangi, Omid, 89,    Deng, Li, 69,    Dong, Bin, 297, 302,    Dong, Minghui, 133,    Dong, Yuan, 125, 322,    Du, Jun, 81,    Fang, Hung-Hsiang, 77,    Gao, Jie, 366,    Ge, Fengpei, 302,    Gong, Yifan, 69,    Gu, Wentao, 342,    Guan, Yong, 161,    Guo, Qing, 249, Guo, Wei, 378,    Guo, Wu, 165, 314, 318 Harris, Matthew, 33,    Harrison, Alissa M, 25,    He, Yanqing, 269,    He, Z. Y, 213,    Hirose, Keikichi, 41,    Hohmann, Volker, 193,    Hongo, Satoshi, 141,    Hu, Guo-Ping, 21,    Hu, Xinhui, 97,    Hu, Yu, 21, 81, 93, 109, 137,201, 229,    Hu, Yue-Ning, 57,    Huang, Chao, 37,    Huang, Dezhi, 125,    Hung, Jian-Yung, 346,    Huo, Qiang, 81, 109,    Jia, Huibin, 17,257,    Jia, Jia, 281,    Jia, Yuan, 61,265,    Kang, Yu-Kai, 225,    Kashioka, Hideki, 97,    Katae, Nobuyuki, 249,    King, Simon, 9,    Kuang, Jingming, 193, 237,    Kuo, Chih-Ting, 245,    Lee, Chun-Jen, 101,    Lee, Hung-Shin, 149, Lee, Kong Aik, 177,    Lee, Lin-Shan, 157,    Lee, S. W., 145,    Lee, Tan, 49, 65, 85, 145, 338, 342,    Lei, Xiong-Guo, 229,    Li, Aijun, 61, 265,    Li, Haizhou , 73, 89, 133, 173, 177, 181, 185,    Li, Jufeng, 277, Li, Junfeng, 141,    Li, Maoxi, 273,    Li, Peng, 362, 374,    Li, Sheng, 277,    Li, W., 213,    Li, Wei, 189,    Li, Xia, 85,    Li, Yujia, 49,    Li, Zhongbo, 237,    Liang, Min-Siong, 346,    Liang, Wei-Bin, 225,    Liao, Fengchai, 374,    Liao, Yuan-Fu, 77,    Lin, Che-Kuang, 157,    Lin, Chi-Yueh, 241,    Ling, Zhenhua, 137,    Ling, Zhen-Hua, 5, 129,    Liu, Changliang, 302,    Liu, Chao-Hong, 33,    Liu, Cong, 229,    Liu, Fangzhou, 257,    Liu, Jingjing, 113, 153,    Liu, Shujie, 277,    Liu, Wenju, 354, 362, 374,    Liu, Wen-Ju, 161,    Liu, Wu, 125,    Liu, Yi, 209,    Lo, W. K., 25,    Long, Yanhua, 314,    Lu, Heng, 137,    Lu, Jilun, 265,    Lu, Liang, 322,    Lu, X, 285,    Lui, Jiqing, 322,    Luo, Bin, 201,    Luo, Dean, 41,    Lv, Hongbing, 310,    Lyu, Ren-Yuan, 346,    Ma, Bin, 89, 173, 177, 181,    Maia, Rannierry, 1,    Matsuda, S., 285,    Meng, Helen, 25,    Meng, Helen M., 53, 370,    Minematsu, Nobuaki, 41,    Nadeu, Climent, 193,    Nakamura, S, 1, 117, 285,    Nankaku, Yoshihiko, 1,    Ng, Raymond W. M., 65,    Ni, Chongjia, 354,    Ni, Jinfu, 117,    Oura, Keiichiro, 1,    Pan, Fuping, 302, Pan, Jielin, 205,    Pan, Yi-Qian, 21, 261,    Qi, Haoliang, 277,    Qian, Yao, 13, 121,    Sakai, Shinsuke, 1, 117,    Sakamoto, Shuichi, 141,    Seneff, Stephanie, 29, 113, 153,    Shao, Jian, 366,    Shih, Hung-Kuang, 233,    Shimizu, T, 117, 285,    Silamu, Wushour, 197,    Soli, Sigfrid D., 338,    Song, Yan, 326, 334,    Soong, Frank K., 13, 37, 121, 145,    Su, Zhao-Yu, 45,    Sun, Hanwu, 173, 181,    Sun, Jia, 265,    Suo, Hongbin, 330,    Suzuki, Yôiti, 141,    Tao, Jianhua, 17, 253, 257,    Toda, Tomoki, 1,    Tokuda, Keiichi, 1, 9,    Tsai, Wei-Ho, 169 Tseng, Chiu-Yu, 45,    Tursun, Nasirjan, 197, Wang, Bin, 249,    Wang, Cheng-Cheng, 129,    Wang, Eryu, 318,    Wang, Guangsen, 350,    Wang, Haifeng, 293,    Wang, Haila, 125, 322,    Wang, Haipeng, 330,    Wang, Hsiao-Chuan, 241, 245,    Wang, Hsin-Min, 105, 169,    Wang, Jing, 237,    Wang, Lan, 25,    Wang, Le, 277,    Wang, Maolin, 306,    Wang, Renhua, 137,    Wang, Ren-Hua , 5, 21, 93, 165, 201, 229, 261,    Wang, Xia, 17,    Wang, Yih-Ru , 221, 233,    Wang, Z. G, 213,    Wang, Zhiguo, 189,    Wang, Zhi-Guo, 93, 229,    Wei, Si, 21, 137, 261,    Wu, Chung-Hsien, 33, 225,    Wu, Hua, 293,    Wu, J., 213,    Wu, Ji, 189,    Wu, Jian, 69,    Wu, Jiying, 370,    Wu, Peishan, 217,    Wu, Tian, 310,    Wu, Yi-Jian, 9,    Wu, Youzheng, 97,    Wu, Zhiyong, 53, 370,    Wu, Zhizheng, 121,    Xiao, Xiang, 330,    Xiao, Xiong, 73,    Xie, Lei, 350, 358,    Xie, Xiang, 193,    Xiong, Ziyu, 61,    Xu, Bing, 334,    Xu, Bo, 354, 362, 374,    Xu, Dan, 217,    Xu, Ran, 205,    Xu, Yi, 306,    Xu, Yingjin, 281,    Xu, Yushi, 29, 113, 153,    Yamamoto, Hirofumi, 97,    Yamauchi, Yutaka, 41,    Yan, Yonghong, 205, 297, 302, 330, 366,    Yan, Zhi-Jie, 93 Yang, Chih-Min, 77,    Yang, Jian, 217,    Yang, Muyun, 277,    Yang, Yingchun, 310, Yang, Yulian, 358,    Yasuda, Keiji, 97,    Yin, Hui, 193,    You, Chang Huai, 177,    Yu, Dong, 69,    Yuan, Meng, 338,    Zhang, Bo, 121,    Zhang, Bu-Fan, 129,    Zhang, Feng, 37,    Zhang, Jinsong , 97,    Zhang, Meng, 17,    Zhang, Shen, 281,    Zhang, Wei, 5,    Zhang, Xiang, 330,    Zhang, Xueliang , 362,    Zhang, Yi, 253,    Zhao, Jian, 322,    Zhao, Qingwei, 330, 366,    Zhao, Shenghui, 237,    Zhao, Teijun, 277,    Zhao, Xianyu, 322,    Zheng, Nengheng, 85,    Zheng, Thomas Fang, 209,    Zhou, Keyan, 293,    Zhou, Tao, 125,    Zhou, Yu, 269,    Zhu, Bo, 93,    Zong, Chengqing, 269, 273, 293,    Zue, Victor, 153,

Table of Contents

TUTORIAL

Tutorial 1 - Looking into the past: Power spectral representation of periodic signals, sampling theories and fundamental frequency estimation for remaking speech
Hideki Kawahara,
Kawahara University

Tutorial 2 - A Tutorial on How to Construct and Improve Automatic Pronunciation Proficiency Evaluation System - take PSC test as an example
Yu Hu, Si Wei and Guoping Hu,
iFLYTEKPLENARY

Plenary 1 - Speech-To-Speech Translation Technologies for Real-World Applications
Yuqing Gao
J. Watson Research Center

Plenary 2 - What Can Speech Researchers Bring to Music Processing?
Shigeki Sagayama
University of Tokyo

Plenary 3 - Speech and Search: Bridging The Gap
Vincent Vanhoucke
Google411

Plenary 4 - Towards Robust Speech Recognition: Structured Modeling, Irrelevant Variability Normalization and Unsupervised Online Adaptation
Qiang Huo
Microsoft Research AsiaSPE1 Frontiers of HMM-based TTS

SPE1.1 -
Simultaneous Phrasing, Prosody, and Acoustic Model Training for Text-to-Speech Conversion
Keiichiro Oura, Yoshihiko Nankaku, Tomoki Toda, Keiichi Tokuda, Rannierry Maia, Shinsuke Sakai and Satoshi Nakamura

pp. 1-4

SPE1.2 -
Cross-Stream Dependency Modeling for HMM-based Speech Synthesis
Zhen-Hua Ling, Wei Zhang and Ren-Hua Wang

pp. 5-8

SPE1.3 - Cross-Lingual Speaker Adaptation for HMM-based Speech Synthesis
Yi-Jian Wu, Simon King and Keiichi Tokuda
pp. 9-12

SPE1.4 -
HMM-Based Mixed-Language (Mandarin-English) Speech Synthesis
Yao Qian, Hou-Wei Cao and Frank K. Soong i

pp. 13-16

SPE1.5 -
Improving HMM-based Speech Synthesis by Reducing Over-smoothing Problems
Meng Zhang, Jian-Hua Tao, Hui-Bin Jia and Xia Wang
pp. 17-20SPE2 Computer-Assisted Language Learning


SPE2.1 -
Pronunciation Space Models for Pronunciation Evaluation
Si Wei, Yi-Qian Pan, Guo-Ping Hu, Yu Hu and Ren-Hua Wang
pp. 21-24

SPE2.2 -
Decision Fusion for Improving Mispronunciation Detection Using Language Transfer Knowledge and Phoneme-dependent Pronunciation Scoring
W. K. Lo, Alissa M. Harrison, Helen Meng and Lan Wang
pp. 25-28

SPE2.3 -
Mandarin Learning Using Speech and Language Technologies: A Translation Game in The Travel Domain
Yu-Shi Xu and Stephanie Seneff

pp. 29-32

SPE2.4 -
Word Order Correction for Language Transfer Using Relative Position Language Modeling
Chao-Hong Liu, Chung-Hsien Wu and Matthew Harris

pp. 33-36

SPE2.5 -
Improving Automatic Evaluation of Mandarin Pronunciation with Speaker Adaptive Training (Sat) and MLLR Speaker Adaption
Chao Huang, Feng Zhang and Frank K. Soong
pp. 37-40

SPE2.6-
Automatic Assessment of Language Proficiency Through Shadowing
Dean Luo, Nobuaki Minematsu, Yutaka Yamauchi and Keikichi Hirose

pp. 41-44L1 Robust Speech Recognition

L1.1 - Improvements on Mel-frequency Cepstrum Minimum-mean-square-error Noise Suppressor for Robust Speech Recognition
Dong Yu, Li Deng, Jian Wu, Yi-Fan Gong and Alex Acero
pp. 69-72

L1.2 - Effect of Feature Smoothing for Robust Speech Recognition
Xiong Xiao, Eng Siong Chng and Hai-Zhou Li
pp. 73-76

L1.3 - Reference Eigen-environment and Speaker Weighting for Robust Speech Recognition
Yuan-Fu Liao, Hung-Hsiang Fang and Chih-Min Yang
pp. 77-80

L1.4 - Evaluation of A Feature Compensation Approach Using High-order Vector Taylor Series Approximation of An Explicit Distortion Model on Aurora2, Aurora3, and Aurora4 Tasks
Jun Du, Qiang Huo and Yu Hu
pp. 81-84

L1.5 - Deriving MFCC Parameters from The Dynamic Spectrum for Robust Speech Recognition
Neng-Heng Zheng, Xia Li, Hou-Wei Cao, Tan Lee and P. C. Ching
pp. 85-88

L1.6 - Discriminative Output Coding Features for Speech Recognition
Omid Dehzangi, Bin Ma, Eng Siong Chng and Hai-Zhou Li
pp. 89-92L2 Speaker and Language Recognition

L2.1 - Double Gauss Based Unsupervised Score Normalization in Speaker Verification
Wu Guo, Li-Rong Dai and Ren-Hua Wang
pp. 165-168

L2.2 - Discriminative Feedback Adaptation for GMM-UBM Speaker Verification
Yi-Hsiang Chao, Wei-Ho Tsai and Hsin-Min Wang
pp. 169-172

L2.3 - Using Pseudo-key for Language Recogition System Design
Han-Wu Sun, Bin Ma and Hai-Zhou Li
pp. 173-176

L2.4 - Self-organized Clustering for Feature Mapping in Language Recognition
Chang-Huai You, Kong-Aik Lee, Bin Ma and Hai-Zhou Li
pp. 177-180

L2.5 - An Efficient Feature Selection Method for Speaker Recognition
Han-Wu Sun, Bin Ma and Hai-Zhou Li
pp. 181-184

L2.6 - PLSA Based Topic Mixture Language Modeling Approach
Shuan-Hu Bai and Hai-Zhou Li
pp. 185-188L3 Spoken Language Systems

L3.1 - The Improved TS-base Approaches with Interference Compensation and Their Evaluations for Speech Enhancement for Speech Enhancement
Jun-Feng Li, Shuichi Sakamoto, Satoshi Hongo, Masato Akagi and Yoiti Suzuki
pp. 141-144

L3.2 - Pitch Tracking for Model-based Speech Separation
S. W. Lee, Frank K. Soong, P. C. Ching and Tan Lee
pp. 145-148

L3.3 - Improved Linear Discriminant Analysis Considering Empirical Pairwise Classification Error Rates
Hung-Shin Lee and Berlin Chen
pp. 149-152

L3.4 - Citybrowser II: A Multimodal Restaurant Guide in Mandarin
Jing-Jing Liu, Yu-Shi Xu, Stephanie Seneff and Victor Zue
pp. 153-156

L3.5 - Evaluation and Analysis of Minimum Phone Error Training and Its Modified Versions for Large Vocabulary Mandarin Speech Recognition
Yung-Jen Cheng, Che-Kuang Lin and Lin-Shan Lee
pp. 157-160

L3.6 - A Two-stage Algorithm for Multi-speaker Identification System
Yong Guan and Wen-Ju Liu
pp. 161-164L4 Speech Analysis and Phonetics

L4.1 - What's in The F0 of Mandarin Speech--Tones, Intonation and Beyond
Chiu-Yu Tseng and Zhao-Yu Su
pp. 45-48

L4.2 - A Perceptual Study of Approximated Cantonese Tone Contours
Yu-Jia Li and Tan Lee
pp. 49-52

L4.3 - A New Prosodic Strength Calculation Method for Prosody Reduction Modeling
Hong-Lei Cong, Zhi-Yong Wu, Lian-Hong Cai and Helen M. Meng
pp. 53-56

L4.4 - Prosody Study with Context-dependent Acoustic Models
Yue-Ning Hu and Min Chu
pp. 57-60

L4.5 - Intonational Prominence of "SHI...(DE)" Construction in Standard Chinese
Yuan Jia, Ai-Jun Li and Zi-Yu Xiong
pp. 61-64

L4.6 - Entropy-based Analysis of The Prosodic Features of Chinese Dialects
Raymond W. M. Ng and Tan Lee
pp. 65-68L5 Speech Synthesis

L5.1 - Frequency Modulation Technique for Prosodic Modification
Jin-Fu Ni, Shinsuke Sakai, Tohru Shimizu and Satoshi Nakamura
pp. 117-120

L5.2 - Modeling and Generating Tone Contour with Phrase Intonation for Chinese Mandarin Speech
Zhizheng Wu, Yao Qian and Frank K. Soong
pp. 121-124

L5.3 - A Three-stage Text Normalization Strategy For Mandarin Text-to-speech Systems
Tao Zhou, Yuan Dong, De-zhi Huang, Wu Liu and Hai-la Wang
pp. 125-128

L5.4 - Multi-Layer F0 Modeling For HMM-Based Speech Synthesis
Cheng-Cheng Wang, Zhen-Hua Ling, Bu-Fan Zhang and Li-Rong Dai
pp. 129-132

L5.5 - Predicting Spectral and Prosodic Parameters for Unit Selection in Speech Synthesis
Ming-Hui Dong and Hai-Zhou Li
pp. 133-136

L5.6 - Heteronym Verification for Mandarin Speech Synthesis
Heng Lu, Zhen-Hua Ling, Si Wei, Yu Hu, Li-Rong Dai and Ren-Hua Wang
pp. 137-140L6 Speech Recognition

L6.1 - Investigation on Adaptation Using Different Discriminative Training Criteria Based Linear Regression and Map
Bo Zhu, Zhi-Jie Yan, Yu Hu, Zhi-Guo Wang, Li-Rong Dai and Ren-Hua Wang
pp. 93-96

L6.2 - Utilization of Huge Written Text Corpora for Conversational Speech Recognition
Xin-Hui Hu, Hirofumi Yamamoto, Jin-Song Zhang, Keiji Yasuda, You-Zheng Wu and Hideki Kashioka
pp. 97-100

L6.3 - Position Information for Language Modeling in Speech Recognition
Hsuan-Sheng Chiu, Guan-Yu Chen, Chun-Jen Lee and Berlin Chen
pp. 101-104

L6.4 - An Investigation of Phonological Feature Systems Used in Detection-based ASR
I-Fan Chen and Hsin-Min Wang
pp. 105-108

L6.5 - An HMM Compensatioon Approach for Dynamic Features Using Unscented Transformation and Its Application to Noisy Speech Recognition
Yu Hu and Qiang Huo
pp. 109-112

L6.6 - Mandarin Language Understanding in Dialogue Context
Yu-Shi Xu, Jing-Jing Liu and Stephanie Seneff
pp. 113-116P1 Speech Applications

P1.1 - Pronunciation Error Detection for Computer Assisted Pronunciation Teaching in Mandarin
Min-siong Liang, Ren-Yuan Lyu, Yuang-Chin Chiang and Jing-Fung Chen
pp. 346-349

P1.2 - A Two-stage Multi-feature Integration Approach to Unsupervised Speaker Change Detection in Real-time News Broadcasting
Lei Xie and Guang-Sen Wang
pp. 350-353

P1.3 - Automatic Prosody Boundary Labeling of Mandarin Using Both Text and Acoustic Information
Chong-Jia Ni, Wen-Ju Liu and Bo Xu
pp. 354-357

P1.4 - Subword Latent Semantic Analysis for TextTiling-based Automatic Story Segmentation of Chinese Broadcast News
Yu-Lian Yang, Lei Xie
pp. 358-361

P1.5 - Multipitch Detection Based on Weighted Summary Correlogram
Xue-Liang Zhang, Wen-Ju liu, Peng Li and Bo Xu
pp. 362-365

P1.6 - Efficient System Combination for Syllable-confusion-network-based Chinese Spoken Term Detection
Jie Gao, Jian Shao, Qing-Wei Zhao and Yong-Hong Yan
pp. 366-369

P1.7 - The Use of Dynamic Deformable Templates for Lip Tracking in An Audio-visual Corpus with Large Variations in Head Pose, Face Illumination and Lip Shapes
Zhi-Yong Wu, Ji-Ying Wu and Helen M. Meng
pp. 370-373

P1.8 - Microphone Array Post-filter Based on Auditory Filtering
Peng Li, Feng-Chai Liao, Ning Cheng, Bo Xu and Wen-Ju Liu
pp. 374-377

P1.9 - Exploring Tone Variations in Chinese Dialects Using Context Dependent Tone Models
Wei Guo and Min Chu
pp. 378-381P2 Speech Recognition

P2.1 - A Trellis Based Fast Lattice Generating Algorithm
Wei Li, Ji Wu and Zhi-Guo Wang
pp. 189-192

P2.2 - Order Adaptation of The Fractional Fourier Transform Using The Intraframe Pitch Change Rate for Speech Recognition
Hui Yin, Climent Nadeu, Volker Hohmann, Xiang Xie and Jing-Ming Kuang
pp. 193-196

P2.3 - Large Vocabulary Continuous Speech Recognition in Uyghur: Data Preparation and Experimental Results
Nasirjan Tursun and Wushour Silamu
pp. 197-200

P2.4 - A Improvement for Training Efficiency of Semi-tied Covariance
Si-Bao Chen, Yu Hu, Bin Luo and Ren-Hua Wang
pp. 201-204

P2.5 - Improved Semi-parametric Mean Trajectory Model Using Discriminatively Trained Centroids
Ran Xu, Jie-Lin Pan and Yong-Hong Yan
pp. 205-208

P2.6 - Local Mismatch Phone for Confidence Measure in Standard and Accented Chinese Speech Recognition
Wen-Xiao Cao, Yi Liu and Fang Zheng
pp. 209-212

P2.7 - A Combined Task Analysis Method for Data Selection in Mandarin Isolated Word Recognition System
Zhi-Yang He, Zhi-Guo Wang, Wei Li and Ji Wu
pp. 213-216

P2.8 - Mandarin Speech Recognition For Nonnative Speakers Based on Pronunciation Dictionary Adaption
Jian Yang, Pei-Shan Wu and Dan Xu
pp. 217-220

P2.9 - A New Similarity Measure Between HMMs
Yih-Ru Wang
pp. 221-224

P2.10 - Recognition of Syllable-contracted Words in Spontaneous Speech Using Word Expansion and Duration Information
Wei-Bin Liang, Chung-Hsien Wu and Yu-Kai Kang
pp. 225-228

P2.11 - Exploiting Non-target Region Information for Confidence Measure Based on Bayesian Information Criterion
Cong Liu, Yu Hu, Xiong-Guo Lei, Zhi-Guo Wang, Li-Rong Dai and Ren-Hua Wang
pp. 229-232P3 Speaker Recognition

P3.1 -Simplified Deformation Compensation for Emotional Speaker Recognition
Ying-Chun Yang, Tian Wu and Hong-Bin Lv
pp. 310-313

P3.2 - Interfusing The Confused Region Score of Speaker Verification Systems
Yan-Hua Long, Wu Guo and Li-Rong Dai
pp. 314-317

P3.3 - Parallel Phone Recognizer Based MLLR Speaker Recognition
Eryu Wang, Wu Guo and Li-Rong Dai
pp. 318-321

P3.4 - Eigenchannel Compensation and Symmetric Score for A Robust Text-independent Speaker Verification
Yuan Dong, Jian Zhao, Xian-Yu Zhao, Liang Lu, Ji-Qing Liu and Hai-La Wang
pp. 322-325

P3.5 - A Sample and Feature Selection Scheme for Gmm-svm Based Language Recognition
Yan Song and Li-Rong Dai
pp. 326-329

P3.6 - Speaker Recognition Using A Kind of Novel Phonotactic Information
Xiang Zhang, Xiang Xiao, Hai-Peng Wang, Hong-Bin Suo, Qing-Wei Zhao and Yong-Hong Yan
pp. 330-333

P3.7 - The Adaptation Schemes in PR-SVM Based Language Recognition
Bing Xu, Yan Song and Li-Rong Dai
pp. 334-337

P3.8 - Mandarin Tone Perception with Temporal Envelope and Periodicity Cues from Different Frequency Regions
Meng Yuan, Tan Lee and Sigfrid D. Soli
pp. 338-341

P3.9 - Prosodic Variation in Cantonese-english Code-mixed Speech
Wen-Tao Gu, Tan Lee and P. C. Ching
pp. 342-345P4 Spoken Language Processing

P4.1 - Word Alignment Based on Multi-grain Model
Yan-Qing He, Yu Zhou and Cheng-Qing Zong
pp. 269-272

P4.2 - Word Reordering Alignment for Combination of Statistical Machine Translation Systems
Mao-Xi Li and Cheng-Qing Zong
pp. 273-276

P4.3 - An EMD Based Approach to Transliteration Unit Alignment Between English and Chinese
Mu-Yun Yang, Shu-Jie Liu, Sheng Li, Ju-Feng Li, Tie-Jun Zhao and Hao-Liang Qi
pp. 277-280

P4.4 - Analysis and Modeling of Affective Audio Visual Speech Based on Pad Emotion Space
Shen Zhang, Ying-Jin Xu, Jia Jia and Lian-Hong Cai
pp. 281-284

P4.5 - Noise Reduction Based Random Matrix Theory
XU-Gang Lu, S. Matsuda, T. Shimizu and S. Nakamura
pp. 285-288

P4.6 - Language Model Adaptation for Relevance Feedback in Information Retrieval
Ying-Lang Chang and Jen-Tzung Chien
pp. 289-292

P4.7 - Predicting and Tagging Dialog-act Using MDP and SVM
Ke-Yan Zhou, Cheng-Qing Zong, Hua Wu and Hai-Feng Wang
pp. 293-296

P4.8 - A Synchronous Method for Automatic Scoring of Language Learning
Bin Dong and Yong-Hong Yan
pp. 297-301

P4.9 - Using Reference to Tune Language Model for Detection of Reading Miscues
Chang-Liang Liu, Fu-Ping Pan, Feng-Pei Ge, Bin Dong and Yong-Hong Yan
pp. 302-305

P4.10 - How Syllables Group in Chinese
Mao-Lin Wang and Yi Xu
pp. 306-309P5 Speech Processing

P5.1 - Prosodic Modeling for Isolated Mandarin Words and Its Application
Hung-Kuang Shih, Chen-Yu Chiang, Yih-Ru Wang and Sin-Horng Chen
pp. 233-236

P5.2 - A CSI and Rate-Distortion Based Packet Loss Recovery Algorithm for VoIP
Zhong-Bo Li, Sheng-Hui Zhao, Jing Wang and Jing-Ming Kuang
pp. 237-240

P5.3 - Mandarin Stops Classification Based on Random Forest Approach
Chi-Yueh Lin and Hsiao-Chuan Wang
pp. 241-244

P5.4 - A Pitch Synchronous Method for Speech Modification
Chih-Ting Kuo and Hsiao-Chuan Wang
pp. 245-248

P5.5 - Speech Database Compacted for An Embedded Mandarin TTS System
Qing Guo, Bin Wang and Nobuyuki Katae
pp. 249-252

P5.6 - Prosody Modification on Mixed-language Speech Synthesis
Yi Zhang and Jian-Hua Tao
pp. 253-256

P5.7 - A Maximum Entropy Based Hierarchical Model for Automatic Prosodic Boundary Labeling in Mandarin
Fang-Zhou Liu, Hui-Bin Jia and Jian-Hua Tao
pp. 257-260

P5.8 - Tone Evaluation of Chinese Continuous Speech Based on Prosodic Words
Yi-Qian Pan, Si Wei and Ren-Hua Wang
pp. 261-264

P5.9 - The Pitch Analysis of Imperative Sentences in Standard Chinese
Jia Sun, Ji-Lun Lu, Ai-Jun Li and Yuan Jia
pp. 265-268